KOMPLEKSI-ARGENTI

English Shqip
 

Customers » Creating new account

Items marked with an asterisk (*) are required

Personal Details
First Name *
Last Name *
Birth Date  
Company  
Web Site  
Billing Address
Address *
Address (line 2)  
City *
Zip/Postal code
Country *
State/Province
Contact Information
Phone *
Fax
E-mail address * (Please enter ONLY real email address)
Account Details
Username *
Password *
Confirm Password *
Image verification
Type the characters you see in the picture
Play
Refresh
  Please send me information about specials and discounts!
  I have read and AGREE with Terms & Conditions

TERMAT E PËRDORIMIT

TERMAT E PËRDORIMIT

Ju lutemi lexoni të gjitha këto dispozita ("terma") me kujdes para se të përdorni këtë Faqe Interneti.
Duke përdorur këtë faqe interneti ju tregoni miratimin tuaj dhe pranimin e këtyre termave. Nëse ju nuk i pranoni këto kushte, mos e përdorni këtë faqe ose materialet e shkarkuara prej kësaj faqeje.

Faqja e internetit dhe përdorimi i saj

Faqja e Internetit e Kompleksit Argeenti është në pronësi dhe ofrohet nga Kompleksi Argenti nga zyrat e saj në Shkodër, Shqipëri.

Ju lutem mos ngurroni të shfletoni faqen tonë, ju lutemi të kuptoni që përdorimi i saj është subjekt i termave të mëposhtme dhe i të gjitha ligjeve në fuqi:

a. Ju duhet të përdorni faqen e internetit vetëm për qëllime të ligjshme.

b. Ju nuk duhet të transmetoni përmes faqes informacione ose materiale, që shkel apo cënon, në çdo mënyrë, të drejtat e të tjerëve, apo që është i paligjshëm, kërcënues, abuziv, shpifës, thyes i privatësisë apo i të drejtave të publicitetit, vulgar, i pahijëshëm, ngacmues, ose i pakëndshëm.

c. Ju nuk do të transmetoni nëpërmjet faqes informacione ose materiale, të cilat nxisin sjellje që do të përbëjnë një vepër penale, që sjell përgjegjësi ose shkel ndonjë ligj ose vendim administrativ.

Çdo sjellje nga ju që në mendim të Kompleksi Argenti, kufizon ose pengon përdorues të tjerë nga përdorimi apo shijimi i faqes së internetit nuk do të lejohet. Faqja e Internetit përmban informacione dhe materiale, duke përfshirë, por pa u kufizuar në tekst, fotografi dhe grafika, të cilat janë nxjerrë në tërësi ose në pjesë nga informacioni dhe materialet e Kompleksi Argenti si dhe burime të tjera dhe janë të mbrojtura nga Ligji Nr. 9380, datë 28.04.2005 "Për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Tjera të Lidhura me të".

Materialet nuk mund të kopjohen, riprodhohen, ribotohen, modifikohen, ngarkohen, dërgohen, transmetohen ose shpërndahen në ndonjë mënyrë duke përfshirë tekst, imazhe, audio dhe video, si dhe çdo program (duke përfshirë pamje ose fotografi të inkorporuara në ose gjeneruar me programim), përveç që ju mund të shkarkoni një kopje të materialeve në ndonjë kompjuter vetëm për nevojat tuaja personale, përdorim jo-komercial, me kusht që ju të mbani të paprekur të drejtën e autorit.

Kompleksi Argenti rezervon të drejtën, në dijeninë e saj të vetme, për të rishikuar këto kushte në çdo kohë dhe të saktësojë ndonjë gabim ose mangësi në çdo pjesë të faqes së internetit. Materialet mund të ndryshojnë nga ne, modifikohen, shtohen apo hiqen dhe përditësohen pa njoftim në çdo kohë.

Këto kushte përbëjnë marrëveshjen mes Kompleksi Argenti dhe jush në lidhje me përdorimin e faqes tonë të internetit. 

NOTE:
We recommend that your password should be at least 6 characters long and should be different from your username.

Your e-mail address must be valid. We use e-mail for communication purposes (order notifications, etc). Therefore, it is essential to provide a valid e-mail address to be able to use our services correctly.

All your private data is confidential. We will never sell, exchange or market it in any way. For further information on the responsibilities of both parts, you may refer to us.